🔗Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра

Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / С.В. Оляніна, Т.Г. Осипова [Електронний ресурс]

🔗Виконання та захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра

Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / С. В. Оляніна, Т.Г. Осипова, Т.Є. Кліменко [Електронний ресурс]