Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відповідна матеріально-технічна база та матеріально-технічне забезпечення є необхідною умовою для підготовки фахівців Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка включає до свого складу 33 навчальних корпуси загальною площею навчальних приміщень 351822,8 м 2. Всі навчальні приміщення відповідають санітарним нормам та нормам правил пожежної безпеки.

Навчально-лабораторна база університету складається з 435 аудиторій для проведення лекційних занять, 705 спеціалізованих лабораторій на 24681 робоче місце, 249 комп’ютерних класів обладнаних 4617 сучасними ПЕОМ.

Усі будівлі підключені до інженерних мереж (водопостачання, каналізація, тепломережі, електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією.

Навчальні приміщення університету відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. Підтвердженням цього служать відповідні офіційні документи, що входять до цієї акредитаційної справи: Висновок Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві № 0600/84 від 30.01.2017 р. та довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві щодо вимог пожежної безпеки № 21/388 від 28.02.2017 р. В усіх приміщеннях кафедри дотримуються необхідні вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.

Університет має: власне видавництво «Політехніка» для оперативного видавництва навчально-методичної літератури, студентську поліклініку, 3 медичних пункти, 21 гуртожиток на 12448 ліжко-місць, 4 бази відпочинку, спортивний комплекс зі стадіоном, басейном, кортами та спортивними залами, науково-технічну бібліотеку з 13 залами для читачів та фондом літератури у 2657882 примірників, палац культури, актовий зал. В усіх гуртожитках працюють буфети або кафе. На цей час місцями в гуртожитках університету забезпечено 100 відсотків усіх іногородніх студентів.

Інформація про загальну площу приміщень університету, що використовуються у освітньому процесі наведено у таблицях пунктів 1,2.

У користуванні Інституту є спортивно-оздоровчі комплекси КПІ ім. Ігоря Сікорського. У приміщеннях навчальних корпусів Університету працюють їдальні та буфети. На території студмістечка знаходяться гуртожитки. Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком 100%. На території студмітечка функціонує медичний пункт.

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з потужних науково-технічних бібліотек в м. Києві. Наявність приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання та їх динаміка створюють оптимальні умови для навчання студентів.

Навчально-лабораторна база кафедри графіки складається з 10 аудиторій (574,79 м2) у навчальному корпусі університету № 25.

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою графіки складає 414,71 м2, загальна площа – 534,92 м2. За необхідності навчання може відбуватися у 2 зміни.

Наявне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальностю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» повню мірою відповідає технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та може забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти з ліцензованим обсягом 3 особи у рік (12 осіб з урахуванням терміну навчання).