Самооцінювання освітньої програми “Образотворче мистецтво” рівень вищої освіти “Бакалавр”

Спеціальність 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Образотворче мистецтво” рівень вищої освіти “Бакалавр” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 09.03.2021 р. по 11.03.2021 р.


Cамооцінювання освітньої програми “Образотворче мистецтво” рівень вищої освіти “Магістр”

Спеціальність 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Образотворче мистецтво” рівень вищої освіти “Магістр” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 21.03.2021 р. по 24.03.2021 р.