Структура бакалаврської програми

І семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Засади усного професійного мовлення (риторика)2,0
2.Україна в контексті історичного розвитку Європи2,0
3.Фізичне виховання**1,50
4.Іноземна мова**1,50
5.Рисунок і перспектива4,0
6.Композиція видання3,0
7.Основи перспективи і композиції3,0
8.Історія світового мистецтва4,0
9.Іконографія3,0
10.Живопис4,0
11.Ілюстрування. Основи стилізації2,0
 Всього30,0

ІІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Фізичне виховання**1,5
2.Іноземна мова**1,5
3.Рисунок і перспектива4,0
4.Композиція видання3,0
5.Курсова робота з Композиції видання1,0
6.Історія стилів в мистецтві3,0
7.Проблеми кольорознавства3,0
8.Живопис4,50
9.Ілюстрування. Основи стилізації2,00
10.Графічні техніки1,50
11.Пластична анатомія5,0
 Всього30,0

ІІІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Іноземна мова**1,5
2.Рисунок і перспектива4,5
3.Композиція видання3,0
4.Історія розвитку мистецтва шрифту й орнаменту2,0
5.Історія книжкового мистецтва3,0
6.Живопис4,5
7.Графічні техніки2,5
8.Освітній компонент 2  ЗУ-Каталог2,0
9.Акцидентна продукція1,5
10.Ілюстрування1,0
11.Сюжетна ілюстрація1,50
12.Сучасні засоби відтворення в мистецтві шрифту та орнаменту3,0
 Всього30,0

ІV семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Іноземна мова**1,5
2.Рисунок і перспектива2,5
3.Композиція видання1,5
4.Курсова робота з Композиції видання1,0
5.Мистецтво фотографії3,0
6.Акцидентна продукція1,5
7.Живопис3,5
8.Графічні техніки3,0
9.Освітній компонент 1  ЗУ-Каталог2,0
10.Вступ до філософії2,0
11.Графічні техніки ілюстрування4,0
12.Сюжетна ілюстрація1,50
13.Ілюстрування3,0
 Всього30

V семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Рисунок і перспектива3,0
2.Композиція видання1,50
3.Сюжетна ілюстрація3,0
4.Авторське право і суміжні права2,0
5.Живопис3,0
6.Іноземна мова професійного спрямування1,50
7.Освітній компонент  1 Ф-Каталогу4,0
8.Освітній компонент  2 Ф-Каталогу4,0
9.Освітній компонент  3 Ф-Каталогу4,0
10.Освітній компонент  4 Ф-Каталогу4,0
 Всього30

VІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Рисунок і перспектива3,0
2.Композиція видання3,0
3.Основи web-дизайну2,0
4.Курсова робота з Основи web-дизайну1,0
5.Технологія поліграфічного виробництва3,0
6.Живопис3,0
7.Комп’ютерна графіка1,50
8.Іноземна мова професійного спрямування1,50
9.Освітній компонент  5 Ф-Каталогу4,0
10.Освітній компонент 6 Ф-Каталогу4,0
11.Освітній компонент 7 Ф-Каталогу4,0
 Всього30,0

VІІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Економіка і організація виробництва2,0
2.БЖД та цивільний захист2,0
3.Комп’ютерна графіка1,0
4.Живопис3,5
5.Іноземна мова професійного спрямування1,0
6.Освітній компонент  8 Ф-Каталогу4,0
7.Освітній компонент  9 Ф-Каталогу4,0
8.Освітній компонент  10 Ф-Каталогу4,0
9.Освітній компонент  11 Ф-Каталогу2,0
10.Освітній компонент 12 Ф-Каталогу2,0
11.Освітній компонент 13 Ф-Каталогу2,0
12.Освітній компонент  14 Ф-Каталогу2,0
13.Дизайн реклами1,0
 Всього30,5

VІІІ семестр (9 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль)Кількість кредитів
1.Комп’ютерна графіка3,5
2.Зберігання та реставрація поліграфічної продукції3,0
3.Іноземна мова професійного спрямування2,0
4.Освітній компонент  11 Ф-Каталогу2,0
5.Освітній компонент 12 Ф-Каталогу2,0
6.Освітній компонент 13 Ф-Каталогу2,0
7.Освітній компонент  14 Ф-Каталогу2,0
8.Історія декоративно-прикладного мистецтва1,0
9.Переддипломна практика6,0
10.Дипломне проектування6,0
 Всього29,5