Зав. кафедри, професор, доктор мистецтвознавства

Загальна інформація:

У 1999 р. закінчила з відзнакою відділення реставрації живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність 7.020.501 – живопис, кваліфікація – художник-реставратор станкового і монументального живопису.

У 2002 р. закінчила Національний лінгвістичний університет, за спеціальністю філолог, викладач іспанської мови та зарубіжної літератури.

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (2005). Тема дисертації: “Український іконостас XVIII–ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації”.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента.

Доктор мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво (2020). Тема дисертації: “Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика пластичного образу”.

Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в яких розглядаються семіологічні аспекти художнього оформлення літургійного простору в українській сакральній архітектурі, питання атрибуції та методики реставрації пам’яток архітектури і мистецтва.

Курси / дисципліни:

Історія світового мистецтва.

Іконографія.

Міфологія та мистецтво.

Історія декоративно-прикладного мистецтва.

Ілюстрація пригодницького роману.

Теоретичні проблеми образотворчого мистецтва.

Природа книжкової ілюстрації.

Контакти:

Творчі роботи