1-12 серпня – творчі вступні іспити для вступу на бюджет

16-22 серпня – творчі вступні іспити для вступу на контракт