СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Акцент на здатності професійно використовувати закони  композиційної побудови для вирішення конкретних ілюстративних та проектних задач. Програма спрямована на  опанування засобами виразності в образотворчому мистецтві та  графічній майстерності (графічному дизайні).

Ключові слова: художник-графік-дизайнер, візуальна комунікація,   ілюстрація.

Освітній рівень: бакалавр, магістр.

Форми навчання: денна, заочна.

Освітня програма (спеціалізація) Образотворче мистецтво

Мета освітньої програми – підготовка фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі образотворчого мистецтва. Освітня програма націлена використання законів  композиційної побудови для вирішення конкретних ілюстративних та проектних задач.

Студенти детально вивчають Основи композиції, Комп’ютерну графіку, Основи Web-дизайну, Ілюстрацію; Малюнок; Живопис; Дизайн шрифтів;  Гравюра, Основи фотографії, програмні продукти верстки складних та науково-технічних видань; обробка візуально інформації із застосуванням сучасного програмного забезпечення:

  • Font Creator
  • FontLab Studio
  • Adobe InDesign
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Gif animator
  • Figma
  • InVision
  • Adobe After Effect

Можуть працювати у видавництвах, підприємствах, фірмах, офісах, рекламних агенціях, виконуючи обов’язки художників-графіків, ілюстраторів, дизайнерів електронних, мультимедійних і комплексних видань, верстка друкованих видань, ілюстративне наповнення, макетування.