У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років

Спеціальність (освітні програми) для вступу на освітній рівень “бакалавра” Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коефіцієнти Мінімальний
конкурсний бал
для допуску до
участі в конкурсі
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма – Образотрорче мистецтво

1. Українська мова та література 0,25 125
2. Історія України або хімія 0,35
3. Творчий конкурс 0,4

Творчий конкурс при вступі на спеціальність 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

складається з двох предметів:

Рисунок (гіпсова голова), Живопис (натюрморт)

 

Випробувальне завдання оцінюється із врахуванням наступних складових елементів, які подано в таблиці

 

 

Оцінювання складових елементів Рисунка (гіпсова голова) та Живопису (натюрморту) визначаються, залежно від якості їх виконання.  Мінімально встановлений бал – 110 балів. Якщо вступник отримав бал нижчий за мінімально встановлений бал, до подальшої участі у конкурсі він не допускається.

 Критерії оцінювання творчого конкурсу

Програма творчого конкурсу

Вага документа про здобуття повної загальної середньої освіти — 0.

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО — 0.

Більше інформації на сайті