Про магістратуру

Магістр — освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітнього рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього рівня спеціаліста.

Кафедра менеджменту видавничо-полгірафічної галузі здійснює підготовку за освітньою програмою «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» спеціальності 073 «Менеджмент».

Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Магістратура передбачає очну форму навчання з обов’язковим відвідуванням семінарських занять і лекцій.

Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.

Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою складає 1 рік 4 місяці (3 семестри). Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою складає 1 рік 9 місяців (4 семестри). Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.

В результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:

  • отримує поглиблені знання з питання, у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
  • набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
  • отримання ступеня магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність), а значить, підвищує і заробітну плату.