Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, (крім осіб, які мають право на вступ за співбесідою, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, або подають іноземний зарозок документа про освіту, або подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення), з 13 до 22 серпня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають право на вступ за співбесідою, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, або подають іноземний зарозок документа про освіту, або подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення, подають заяви в паперовій формі особистоПерелік документів для особистої подачі документів.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Перелік документів для особистої подачі документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. В заяві вступники вказують спеціальність, факультет (інститут) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • для тих, хто має сільский коефіцієнт – довідка з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • копію документа про повну загальну середню освіту і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію довідки з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості для тих, хто має сільський коефіцієнт.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. Працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.