Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році