ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня

ОП “Образотворче мистецтво”

на 2020/2021 навчальний рік

[положення про випускну роботу]

Етапи
виконання роботи
Терміни
виконання
1. Обговорення концепції роботи,
письмове затвердження теми
до 16.10.2020
2. Складання та узгодження плану дипломної роботи до 30.10.2020
3. Добір та опрацювання літературних джерел до 25.12.2020
4. Надання на перевірку 1-го розділу до 29.01.2021
5. Проходження переддипломної практики на підприємстві, що є базою дослідження, розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, проектів, моделей управління параметрами розвитку та діяльності підприємства 12.04 – 16.05.2021
6. Надання на перевірку 2-го розділу до 26.04.2021
7. Надання на перевірку 3-го розділу до 14.05.2021
8. Проведення заліку керівником диплому (за необхідності в присутності керівника секції) 17.05.2021
9. Перевірка роботи на плагіат (робота відсилається з пошти керівника роботи на пошту керівника секції) 24.05-28.05.2021
10. Проведення попереднього захисту роботи  у присутності керівника роботи (робота допускається до попереднього захисту лише з негативним результатом плагіату) 31.05.2021
11. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 01.06 – 04.06.2021
12. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру 07.06.2021
13. Захист дипломної роботи 14.06 – 18.06.2021
14. Отримання диплому 05.07 – 10.07.2021

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» студентами другого (магістерського) рівня
другого року навчання
на 2020/2021 навчальні роки

[положення про випускну роботу]

Етапи виконання роботи Терміни виконання
1. Підготовка та подання до друку статті за напрямом роботи до 01.11.2020
 

2.

Проходження переддипломної практики на підприємстві,

що є базою дослідження, систематизація практичних матеріалів

 

03.09 – 27.10.2020

 

3.

Проведення захисту підсумками практики, попередній захист магістерської дисертації (на якому студент засвідчує готовність роботи до п.3.2 включно)  

28.10-31.10.2020

4. Надання на перевірку 3-х розділів роботи до 15.11.2020
 

5.

Перевірка готовності магістерської дисертації та її відповідності вимогам щодо оформлення та змісту (нормоконтрль)  

18.11-22.11.2020

 

6.

 

Доопрацювання магістерської дисертації з урахуванням отриманих зауважень

 

23.11-29.11.2020

7. Перевірка дипломної роботи на плагіат 30.11–2.12. 2020
8. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру  

до 04.12.2020

9. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів  

07.12– 09.12.2020

10. Захист дипломної роботи  

14.12 – 21.12.2020

11. Отримання диплому 10.01 – 31.01.2021