023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до кафедри “Графіки” КПІ ім. Ігоря Сікорського на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра за освітньо-професійно програмою “Образотворче мистецтво”.

Освітня програма сфокусована на здобутті студентами поглиблених теоретичних і практичних знань з концептуального проєктування об’єктів ілюстрування як в поліграфічній сфері так і цифровому середовищі, які в сукупності розширюють діапазон стартап мислення здобувачів та є підґрунтям розвитку навичок для розробки проектів інноваційного характеру. Особливість програми полягає в поєднанні традиційної професійної складової підготовки (графічні техніки) та інноваційної складової (комп’ютерна графіка, комп’ютерне 3D моделювання для ілюстрування електронних видань і web-сайтів, знання спеціалізованих internet-технологій (google sites, wordpress, wix) для створення сайтів та їх розміщення в мережі Internet).

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці.

Для вступу на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (для вступників спеціальності 081 Право – з зазначенням пріоритетності заяв від 1 до 5, для всіх інших встиупників – без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб – максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 05 до 18 вересня. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту. Для вступу на спеціальність 081 Право замість результатів МКТ можна врахувати результати Єдиного фахового вступного випробувапння (ЄФВВ) та Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років.

Детальніше про умови можна знайти у каталозі: «Каталог вступника до магістратури 2024» 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра (МС) на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Програма комплексного фахового випробування

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра у 2021/2022 навчальному році

Відбіркова комісія