У 1999 р. закінчила з відзнакою відділення реставрації живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність 7.020.501 – живопис, кваліфікація – художник-реставратор станкового і монументального живопису. У 2002 р. закінчила Національний лінгвістичний університет, за спеціальністю філолог, викладач іспанської мови та зарубіжної літератури. Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (2005). Тема дисертації: "Український іконостас XVIII–ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації". У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента. Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в яких розглядаються семіологічні аспекти художнього оформлення літургійного простору в українській сакральній архітектурі, питання атрибуції та методики реставрації пам’яток архітектури і мистецтва. Викладає курси з історії світового мистецтва, іконографії, кольорознавства, теоретичних проблем образотворчого мистецтва.Оляніна Світлана Валеріївна, зав. кафедри, доктор мистецтвознавства, професор кафедри

У 1999 р. закінчила з відзнакою відділення реставрації живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність 7.020.501 – живопис, кваліфікація – художник-реставратор станкового і монументального живопису.

У 2002 р. закінчила Національний лінгвістичний університет, за спеціальністю філолог, викладач іспанської мови та зарубіжної літератури.

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (2005). Тема дисертації: “Український іконостас XVIII–ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації”.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента.

Доктор мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво (2020). Тема дисертації: “Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика пластичного образу”.

Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в яких розглядаються семіологічні аспекти художнього оформлення літургійного простору в українській сакральній архітектурі, питання атрибуції та методики реставрації пам’яток архітектури і мистецтва.

Викладає:

Історія світового мистецтва.

Іконографія.

Міфологія та мистецтво.

Історія декоративно-прикладного мистецтва.

Ілюстрація пригодницького роману.

Теоретичні проблеми образотворчого мистецтва

Природа книжкової ілюстрації

Контакти: s.olianina@ukr.net

 

 

Шалінський Ігор Петрович,
заст. зав. кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

У 2008 році закінчив Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті і отримав повну вищу освіту за спеціальніст

ю «Інформаційні управляючі системи та технології»

У 2012 році успішно закінчив навчання в аспірантурі у Київському Національному університеті будівництва та архітектури, кафедра архітектурних конструкцій, за спеціальністю 05.01.03 технічна естетика.

Кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство) (2017) дисертація на тему: «Культурний код українського плаката Революції гідності»

Досвід роботи:

З 2008 по 2012 роки завідуючий науковою лабораторією культурних практик Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

2008-2012 роки старший викладач комп’ютерного забезпечення графіки і дизайну на 0,5 ставки в Інституті декоративно прикладного мистецтва графіки і дизайну ім. М. Бойчука.

У 2006 рік пройшов курс навчання по роботі з багатофункціональними друкувальними апаратами (міні типографія).

2012-2018 року заступник начальника відділу наукової інформації та мистецької освіти науково-організаційного управління Національної академії мистецтв України.

2018-2020 року начальник відділу науково-координаційної діяльності та інформації Національної академії мистецтв України.

2018-2020  роки старший викладач Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури на кафедрі графічних мистецтв.

За час роботи займався вивченням та дослідженням вітчизняних та світових наукових праць у галузі мистецтвознавства, дизайну та мистецької освіти. Здійснював наукові дослідження з відповідної тематики та підготовкою статей по даним дослідженням. Загалом опубліковано більше 20 наукових тез і публікацій, за даної тематики.

Брав участь у підготовці та проведенні засідання координаційних рад та фахових експертних комісій, наукових конференцій, круглих столів, виставок та інших творчих акцій.

Розробляв дизайн макети, верстку та до типографську підготовку біль ніж 20 видань, основні з яких: Альбом-монографія «Феномен творчості Андрія Чебикіна» 2016 р.; Дизайн словник-довідник (Інститут проблем сучасного мистецтва, автор проекту Яковлєв М.І.); Наукове видання «Нариси з історії українського дизайну ХХ століття»; Щорічник наукових статей «Мистецтвознавство України»; Наукове видання «Український іконостас: символічна структура та іконологія» 2019 р. та ін.

Викладає:

Основи естетики дизайну і техніки.

Дизайн у рекламі та PR.

Технічна естетика.

Основи дизайну.

Контакти: amuigor@gmail.com

 

 

 

Осипова Тетяна Григорївна, доцент кафедри, кандидат технічних наук

Доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”».

 

Викладає:

Основи комп’ютерного ілюстрування.

Стилі графічного дизайну. Web-дизайн.

Комп’ютерна графіка

3D графіка

Дизайн реклами

Векторна графіка

Основи Web-дизайну.

Контакти: otto_kpi@ukr.net

 

 

Руденко Олексій Валерійович, доцент кафедри, заслужений художник України

Народився 5 серпня 1965 р. у м. Києві.

Художник-графік, випускник Республіканської художньої школи імені Тараса Шевченка (1983 р.) та відділення книжкової графіки та книжкової ілюстрації графічного факультету Київського державного художнього інституту, нині – Національної Академії мистецтв та архітектури (1992 р.)

Член Національної спілки художників України з 2002 р.

Заслужений художник України з 2005 р.

Учасник національних та міжнародних виставок та публікацій.

Доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”».

Директор ТОВ “Геральдична палата “Олекса Руденко&Компаньйони”

Член Українського Геральдичного Товариства.

Консультант “Музею Шереметьєвих”

Президент громадської організації “Департамент воєнно-культурної антропології”.

Викладає:

Теорія композиції видань.

Сучасні засоби відтворення в мистецтві щшрифте

Акцидентна продукція

Теорія композиції та проектування плакату

Контакти: geraldik@gmail.com

 

Коренюк Юрій Олександрови, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

Народився 27.01.1952 р.

Закінчив Київський державний художній інститут (1976 р.)

Спеціальність: живопис (2219), спеціалізація: художник-реставратор (диплом Б-І №632059)

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства (1995 р., диплом КН №008161)

Вчене звання: доцент (1998 р., диплом ДЦ АЕ №000440).

 

Займається дослідженням та копіюванням середньовічного монументального малярства.

Спеціальною темою наукових інтересів є історія нищення Михайлівського Золотоверхого собору в 1934 – 1937 рр. та доля його художньої спадщини. У 1998 -1991 рр. був членом комісії групи експертів по поверненню в Україну фресок  Михайлівського Золотоверхого собору, які потрапили на територію Російської Федерації.

Автор монографії «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору у Києві» (К., 2013), путівника «Софийский собор в Киеве» (К., 2013); статті «Монументальне малярство» в «Історії українського мистецтва» (К., 2010. Т. 2).

Копії фресок Софії Київської (ХІ, ХІІ ст.), Кирилівської церкви (ХІІ ст.), церкви Онуфрія у с. Лаврові (XV ст.), церкви Спаса на Берестові (1644 р.), церкви Св. Духа у с. Потелич (XVІІ ст.) виконані Ю. Коренюком знаходяться в Національному заповіднику «Софія Київська», Музеї історії Києва, Картиннії галереї у Львові, Національному Архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній».

Викладає:

Історія книжкової справи.

Історія розвитку шрифту та орнаменту.

Історія оформлення книги

Композиція видання 1.

Історія книжкового мистецтва.

Сюжетна ілюстрація.

Газетна та журнальна ілюстрація.

Композиція видання 2.

Контакти: yu.korenuyk@gmail.com

 

 

Овчаренко Олексій Ілліч, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

(1965 р.н.) – художник-живописець, скульптор, мистецтвознавець. Член Національної Спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.      Навчався у Луганський художній школі(1976-80 рр.)  Закінчив живописне відділення Луганського художнього училища(1980-84 рр.), Київський державний художній інститут – зараз Академія образотворчого мистецтва та архітектури (1992), аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського (1995-98 рр.). 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Графічний цикл «Патерика Печерського»1661 року в контексті української художньої культури середини ХVII – початку XVIII століть» .Автор близько сорока статей  з питань історії та теорії образотворчого мистецтва , зокрема «Іконографічні мотиви «Патерика Печерського»1661 р. в українському образотворчому мистецтві ХVII – початку ХХ ст.», «Творча спадщина майстра Прокопія (До питання атрибуції гравюр в «Патерику Печерському»1661 р.та «Мирі з богом чоловіку» 1669 р.)» обидві «Українське мистецтво» №1, 2. 2003; «Роль козацтва у формуванні українського портретного живопису ХVII – XVIII століть»у книзі «Україна – козацька держава».- К., 2005, тощо.

З 2003 року працює в галузі дизайну, станкової та монументальної скульптури. Учасник обласних та всеукраїнських виставок. Серед них: «Пам’ятник першому меру Полтави Кукобі А.Т». (2012, бронза, граніт, 330Х180Х140 см.), «Богоматір»(2009, бронза, мармур, 110Х45Х45 см.), «Мисливець»(2005, бронза, 32Х34Х20 см.) та інші.

Олексій Овчаренко — член Національної спілки художників(2006), досвідчений педагог, що викладає історію мистецтва, рисунок, живопис та скульптуру з 1985 року. З 2018 року викладає в Національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури «Історію зарубіжного мистецтвознавства та художньої критики»,     Історію українського мистецтвознавства та художньої критики», «Історію українського мистецтва та архітектури 19-20 ст.», «Історію українського мистецтва 17-19 ст.», «Кольорознавство».

Олексій Овчаренко  нагороджений дипломом Українського фонду культури за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва(2013), дипломом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації», за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України (2014), сертифікатом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації. Україна, Європа. Світ», сертифікат Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації задля утвердження ідеї єдності та соборності України». Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних виставок.

Твори Овчаренко О.І. знаходяться в приватних збірках України, Росії, Франції, Німеччини.

Викладає:

Основи живопису.

Історія, теорія та практика рисунку.

Ілюстрування.

Проблеми кольорознавства.

Контакти: secretus@ukr.net

 

Пшеничний Юрій Володимирович, доцент кафедри, заслужений художник України

Народився 1964 році в Тарту, в Естонії.

1981-1989 навчався в Київському державному художньому інституті (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) НАОМА, на графічному факультеті під керівництвом професора А.В. Чебикіна

1987- 1996 працював в аспірантурі Академії мистецтв України під керівництвом M.Г. Дерегуса, Г.В. Якутовича.

1989 бронзова медаль Академії мистецтв СРСР, м. Ленінград, за цикл офортів «Пізнання – II»

1989 член Спілки художників СРСР, в даний час член Національної спілки художників України.

1997 старший викладач Національного технічного університету України (КПІ), 2009  доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ (КПІ)

2008 Заслужений художник України.

Член правління КОНСХУ, член секції графіки з 1991 року. Делегат останніх чотирьох з’їздів НСХУ.

Роботи знаходяться в колекції Міністерства культури СРСР та Міністерства культури України, Національному художньому музеї України, обласних музеях України та приватних колекціях світу.

Має більше 20 персональних виставок, приймав участь у більш ніж 100 всеукраїнських, міжнародних виставках, триєнале та конкурсах. Член багатьох міжнародних та всеукраїнських журі, конкурсів  та виставкомів.

В даний час займається живописом та працює в графічних техніках. Живе в місті Києві.

Викладає:

Скетчинг.

Графічні техніки ілюстрування.

Контакти: yuri_pshenichny@ukr.net

Шаповаленко Михайло Вікторович , старший викладач

Художник-живописець, педагог, організатор і один із засновників Всеукраїнської творчої організації художників «БЖ-АРТ», віце-президент цієї організації і куратор галереї «БЖ-АРТ», член Національної спілки художників України з 1991 року.

На базі галереї було проведено багато культурологічних акцій та пленерів: «Сік папороті» – театралізований бодіарт, «Перемога» – інсталяція, «Будинок дитинства» – виставка, інсталяція, міжнародний пленер «Храм» (Виставка в Українському домі, м. Київ)

Народився 9.10.1958 р., на Донбасі, м. Попасна. У 1977 р. закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т.Г. Шевченко, а в 1987 р. – Київську художню академію (Майстерня станкового живопису проф. В.В. Шаталіна). Продовжив вдосконалювати свій професіоналізм в аспірантурі творчих майстерень Академії СРСР в УРСР під керівництвом проф. Т.М. Голембієвської (1989 – 1992 рр.). У цей період, спираючись на кращі досягнення майстрів минулого і сучасності, розвивав традиції «неореалізму».

Поглиблюючи свій творчий досвід через усвідомлення цілісності світобудови та її багатогранності у всіх різноманітних іпостасях, художник приходить до «асоціативного» або «прозорого» реалізму. Стихія і пульсація живого в музиці вічності – тематика його творчості.

Викладає:

Живопис.1.Натюрморт.

Живопис.

Живопис.3. Торс людини.

Живопис.3. Постать людини.

Контакти: shap.m.v@gmail.com

Володимир Iванов-Ахметов, заслужений художник України, професор кафедри

Народився 2 жовтня 1953 року у місті Ішимбай на Уралі. У дошкільному віці жив та виховувався у дитячому будинку м. Кумертау в Башкирії. Потім навчався в Уфимській середній художній школі-інтернаті.

У 1975 р.  вступив до Київського державного художнього інституту (тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) на графічний факультет.

У 1981 р. закінчив інститут; майстерня книжкової графіки під керівництвом професора Чебаника Василя Яковича.

1981-1983рр. працював художником газети “Молода гвардія”.

1983-1986 рр. працював у творчих академічних майстернях академії мистецтв СРСР на Україні під керівництвом народного художника СРСР Дерегуса Михайла Гордійовича.

З 1984 р. член спілки художників СРСР (тепер Національна спілка художників України)

З 1999 р. старший викладач кафедри графіки Національного технічного університету України (КПІ), видавничо поліграфічний факультет (тепер видавничо-поліграфічний інститут).

3 травня 2003р. нагороджений почесною грамотою державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України за плідну працю, вагомі трудові здобутки та значний внесок у розвиток галузі.

У 2003 році подяка міського голови м. Києва на честь 50-річчя ВПІ за особистий вагомий внесок у розвиток освіти і науки.

У 2005 році за педагогічні та творчі досягнення нагороджений медаллю “Відмінник Освіти України”

З 2005 р. доцент кафедри графіки. Читає дисципліни: рисунок та перспектива, естамп (офорт).

З 2009 р. Заслужений художник України (Указ Президента України № 723 від 09.09.09).

Володимир Іванов – Ахметов з 1985р. має у своєму активі близько 50-ти художніх виставок, та понад 10 персональних виставок, він оформив та ілюстрував більше 20-ти книг. Під його керівництвом було виконано близько 30 дипломних проектів. Практично всі вони можуть бути використані видавцями, оскільки вони відповідають сучасним видавничим вимогам і мають тематику, що дозволяє їх видання та перевидання, враховуючи ринкову ситуацію, потреби читачів і державну культурно- освітницьку політику. У теперішній час митець працює у графічних техніках: офорт, кольоровий шовкодрук та монотипія. Має публікації в збірнику наукових праць „Технологія і техніка друкарства” №1,2,3,4 за  2006 рік. В 2006 році видано підручник „Навчальний рисунок. Рисунок голови людини” з грифом Міністерства освіти і науки України.

Активний учасник виставок:

2016р. Персональна виставка графіки Національна Академія мистецтв України

2017р. Виставка української графіки «Графіка у Харкові» Будинок художника, м. Харків

2018р. Міжнародна виставка «Інтагліо» Галерея «Білий світ», м. Київ

2018р. Трієнале графіки Виставкові зали НСХУ, м.Київ

2019р. Виставка київських художників «Історії, ілюстрації, фантазії»      Національний заповідник «Софія Київська», м.Київ

2019р. Виставка «Папір і камінь» Галерея «36», м.Київ

2019р. Персональна виставка «Майстерня №5» Виставкові зали НСХУ, м.Київ

2019р. Учасник «Прінтфесту» м.Київ

2019р. Учасник аукціону «41 Edition» Аукційний дім «Золотое сечение», м.Київ

2020р. Персональна виставка  Galerie Jkubska, Чехія, м.Прага

2020р. Учасник виставки «Відбиток» «Мистецький Арсенал» м.Київ

Роботи знаходяться:

Державна Третьяковська галерея, м. Москва, Росія.

Національний художній музей України, м. Київ, Україна.

Національний художній музей, м. Белград, Югославія.

Колекція галереї Хамера, США.

Колекції Верховної Ради України.

Музей космонавтики, м. Москва, Росія.

Луганський обласний художній музей, м. Луганськ Україна.

Обласний художній музей, м. Горлівка, Україна.

Колекції Міністерства культури і мистецтв України, Художнього

фонду України та приватні колекції багатьох країн світу.

Національний музей книги та друкарства, м. Київ.

Викладає:

Графічні техніки.

Контакти: ivanovakhmetov@gmail.com

 

 

Гулєвич Сергій Олександрович, лаборант кафедри

У 2018 р. закінчив з відзнакою кафедру графіки, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Працює в графічних техніках офорту та літографії.

З 2013 року активний учасник Всеукраїнських та міжнародних виставок, виставок-конкурсів, арт-ярмарків та майстер-класів.

У 2017 році:
учасник та дипломат першого ступеня Другої Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва. Київ, Україна.

учасник виставки Графіка у Харкові НСХУ. Харків, Україна.

У 2018 році учасник Першої Міжнародної Трієнале Малих Форм «Intaglio» Київ, Україна.

У 2019 році:

учасник  Second International Print Biennale Yerevan 2019. Єриван, Вірменія.

учасник ІV Всеукраїнської трієнале книжкової графіки НСХУ. Київ, Україна.

У 2020 році:

учасник групової виставки Гафика Гулевич Сергей, Гриценко Дмитрий. Нова Загора, Болгарія.

учасник виставки Маніфест в Галереї Лавра. Київ, Україна.

учасник International Virtual Engravist Printmaking Biennial. Турція

учасник Х Всеукраїнської виставки-конкурсу імені Георгія Якутовича  НСХУ. Київ, Україна.

Викладає:

Графічні техніки.

Графічні техніки, 3D Моделювання і 3D  друк.

Контакти: hulievych@gmail.com

 

 

Родіонова Наталія Олегівна, старший лаборант кафедри графіки

Закінчила факультет соціології НТУУ”КПІ” у 2004 році, спеціальність “Адміністративний менеджмент”, магістр.

Контакти: grafika.vpi@ukr.ne