№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1 2 3 4
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

освітня програма (спеціалізація): Образотворче мистецтво